דף הבית > ברכת הגומל
 
ברכת הגומל

אחת מברכות ההודאה (=הודיה) הנזכרת כבר בתלמוד הבבלי ומיועדת למי שהיה בסכנה או במצב הטומן בחובו סכנה - ונחלץ בבריאות ובשלום. לפי המסורת, אומר ברכה זו כל מי שחזר מנסיעה בים, ובימינו - גם מי שחזר מטיסה, חולה שהבריא - ובכלל זה אישה לאחר הלידה, ומי שהשתחרר מבית הסוהר. נוסח הברכה המופיע בתלמוד הבבלי: "ברוך גומל חסדים טובים."  ונוהגים לברך ברכת הגומל בנוכחות מניין, בבית הכנסת, זמן קצר לאחר האירוע - בדרך כלל שלושה ימים לאחר שהמברך יצא מכלל סכנה.  ואישה לאחר הלידה יכולה לברך בביתה או בטקס ברית המילה.
נוסח הברכה המקובל בימינו: "ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות - שגמלני כל טוב." וקהל השומעים עונה: "אמן. מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב. סלה."

 

 

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נד עמ' ב.
ברכת הגומל בבית הכנסת נאמרת סמוך לקריאת התורה ביום שבו קוראים בתורה (שבת, ימי שני וחמישי, ראש חודש ועוד).

 

     מושגים והערות
  

 
לגרסת טקסט והדפסה
 
 
כתיבה: קם, מתיה
 
  © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית

החומר במאגר זה מיועד לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים - לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר בלי הסכמה מראש בכתב של בעלי זכויות היוצרים המופיעים בתחתית כל פריט.