דף הבית > ספר היובלים
 
ספר היובלים

ספר הַיוֹבְלִים: ספר שנכתב בארץ ישראל  בתקופת הבית השני, ככל הנראה בימי החשמונאים, במאה ה- 2 לפני הספירה. הספר מתאר ומפרש את האירועים שקרו לעם ישראל מבריאת העולם ועד יציאת מצרים. האירועים שבספר מחולקים למחזורים של 50 שנה; השנה החמישים נקראת שנת היובל, ומכאן שמו של הספר: ספר היובלים.
מחברו (האלמוני) של ספר היובלים מציג את סיפורי התורה לפי תפיסתו: האבות של עם ישראל מתוארים בספר כצדיקים גמורים, ועמים אחרים מתוארים כרשעים. כדי להגיע לתיאור הזה משמיט ספר היובלים פרטים שונים המסופרים במקרא, ומוסיף פרטים שאינם קיימים. חוקרים רבים סבורים שספר היובלים משקף את המצב בארץ בימי החשמונאים, וכי המאבק בין החשמונאים לעמים השכנים בא לידי ביטוי בספר היובלים, לדוגמה - הספר מתאר מלחמות של יעקב באויבים שונים. מלחמות אלו אינן נזכרות בתנ"ך, והן תואמות את מלחמות החשמונאים באותה תקופה. בפתיחת הספר מסביר המחבר כי משה קיבל כביכול את הספר ממלאך ה' בזמן שהותו של משה על הר סיני. המלאך מספר למשה את כל האירועים מבריאת העולם ועד לנקודת הזמן שבה פותח הספר - זמן עלייתו של משה להר סיני כדי לקבל את התורה. נראה שפתיחה זו, המבוססת על מלאך ועל משה במעמד המקודש של מתן תורה, נועדה להקנות לספר סמכות ואמינות בקרב קהל הקוראים היהודי בן זמנו.

 

     מושגים והערות
  

 
לגרסת טקסט והדפסה
 
 
כתיבה: זילברשטיין, רולי; קם, מתיה
 
  © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית

החומר במאגר זה מיועד לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים - לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר בלי הסכמה מראש בכתב של בעלי זכויות היוצרים המופיעים בתחתית כל פריט.