דף הבית > קמחא דפסחא - מעות חיטים
 
קמחא דפסחא - מעות חיטים

קמחא דפסחא - ביטוי בארמית שפירוש: קמח של [חג] הפסח, ונקרא גם: מעות חיטים, ובשם זה הוא נזכר לראשונה  בתלמוד הירושלמי.  זהו שמו של המנהג הקדום, לתת לנזקקים כסף או מצרכי מזון לקראת חג הפסח. לשם כך נהגו לקיים בקהילה מגביות מיוחדות במשך החודש שבין פורים לערב פסח, ומן הכספים שנאספו חילקו לנזקקים כסף או מצרכי מזון לחג. מנהג זה קיים עד ימינו בכל קהילות ישראל - וגם במדינת ישראל: נוסף על מגביות שנערכות באופן מסורתי באמצעות בתי הכנסת, מתגייסים למבצע עמותות וארגוני מתנדבים, המכינים חבילות מזון ומחלקים אותן לנזקקים לקראת החג.  

 

 

תלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק א הלכה ו: "לחיטי הפסח - י"ב חודש, בין לישא בין ליתן", כלומר - כל מי שגר במקום מסוים שנים עשר חודש ומעלה זכאי להשתתף במנהג של קמחא דפסחא - לקבל (=לישא) אם הוא נזקק, ולתת לאחרים אם יש ביכולתו.

 

     מושגים והערות
  

 
לגרסת טקסט והדפסה
 
 
כתיבה: קם, מתיה
 
  © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית

החומר במאגר זה מיועד לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים - לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר בלי הסכמה מראש בכתב של בעלי זכויות היוצרים המופיעים בתחתית כל פריט.