דף הבית > הדלקת נרות בחנוכה: מוסיפים - או מפחיתים?
 
הדלקת נרות בחנוכה: מוסיפים - או מפחיתים?

אחת המחלוקות בין בית הלל ובית שמאי קשורה להדלקת הנרות בחנוכה: "בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה - מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך."  כלומר: לפי שיטת בית שמאי, מדליקים בלילה הראשון של חנוכה שמונה נרות, ואז מפחיתים את מספרם עד שבליל חנוכה האחרון (השמיני) - מדליקים נר אחד. ואילו לפי שיטת בית הלל, מדליקים בליל החג הראשון נר אחד, וכל ערב מוסיפים עוד נר - עד לשמונה נרות בלילה האחרון של חנוכה. ולכל שיטה - נימוקים משלה: נימוק אחד לשיטת בית שמאי: "כנגד הימים הנכנסים" - לפי מספר ימי החג שנותרו עד לסיומו. נימוק אחר מסתמך על הקרבת קרבנות בחג הסוכות, שאף היא הייתה בסדר יורד.  נימוק אחד לשיטת בית הלל - "כנגד הימים היוצאין" - היינו: לפי ימי החג שעברו. ביום הראשון - נר אחד, ובשמיני - שמונה. נימוק נוסף לשיטת בית הלל מתבסס על העיקרון הקובע כי "מעלין בקודש - ואין מורידין" ולכן יש להדליק את נרות החנוכה בסדר עולה. מאחר שההלכה נקבעה (כמעט בכל המקרים) לפי בית הלל -  מדליקים נרות כשיטתם: מתחילים בנר אחד ומסיימים בשמונה נרות.

 

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כא עמ' ב. מחלוקת זו נזכרת רק בתלמוד הבבלי (וכן בהסכוליון - בביאור למגילת תענית), ואינה נזכרת בתלמוד הירושלמי, הארצישראלי. לפיכך יש המטילים ספק בשיוכה של סוגיה זו לבית הלל ולבית שמאי, שנמנו עם חכמי ארץ ישראל.
במדבר כט 13 - 32.

 

     מושגים והערות
  

 
לגרסת טקסט והדפסה
 
 
כתיבה: קם, מתיה
 
  © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית

החומר במאגר זה מיועד לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים - לצרכים לימודיים בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר בלי הסכמה מראש בכתב של בעלי זכויות היוצרים המופיעים בתחתית כל פריט.